ՀՀ Լոռու մարզ
գ. Հարթագյուղ
Հարթագյուղի միջնակարգ դպրոց


հեռ. 0255 60783
        0255 60764
        094 809054

էլ. փոստ: info@bager.am