ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
 
հաստիքացուցակ

2017 թվականի նախահաշիվը

նախահաշիվ 1
նախահաշիվ 2
նախահաշիվ 3
նախահաշիվ 4

 

2017 թվականի հաշվետվություն

Scan 1984.PDF
Scan 1985.PDF
Հաշվետվություն էջ 1
Հաշվետվություն էջ 2
Հաշվետվություն
 

2016 թվականի հաշվետվություն

Scan 1989.PDF
Scan 1988.PDF
Scan 1987.PDF
Scan 1986.PDF