d

Bager on Hartagyux

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
 
Մաթեմատիկայի թափուր հաստիքի համար մրցույթ
2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
Մաթեմատիկայի թափուր հաստիքի համար մրցույթ
1-ին եռամսյակի հաշվետվություն
4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
2022թ․ 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
Ֆիզկուլտուրայի թափուր հաստիքի համար մրցույթ
ներքին գնհատում/a>
կառավարման խորհրդի արձանագրություն
կառավարման խորհրդի արձանագրություն
ծնողական խորհրդի արձանագրություն/a>
ծնողական խորհրդի արձանագրություն/a>
մանկավարժական խորհրդի արձանագրություն/a>
հանդիպում տնօրենի < պաշտոնի հավակնորդի հետ/a>
ներքին գնհատում/a>
Զարգացման ծրագիր հավակնորդ Ս.Հունանյան/a>
Զարգացման ծրագիր հավակնորդ Ս.Հունանյան/a>
2022թ․ 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն
2022թ տնօրենի մրցույթa>
2022թ տնօրենի մրցույթa>
2021թ․ 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
կառավարման խորհրդի արձանագրություն
կառավարման խորհրդի արձանագրություն/a>
կառավարման խորհրդի արձանագրություն
ծնողական խորհրդի արձանագրություն/a>
մանկավարժական խորհրդի արձանագրություն/a>
հանդիպում տնօրենի < պաշտոնի հավակնորդի հետ/a>
Զարգացման ծրագիր հավակնորդ Ս.Հունանյան/a>
2022թ տնօրենի մրցույթa>
կառավարման խորհրդի արձանագրություն
կառավարման խորհրդի արձանագրություն
կառավարման խորհրդի արձանագրություն/a>
կառավարման խորհրդի արձանագրություն/a>
2021թ․ 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
ծնողական խորհրդի արձանագրություն/a>
մանկավարժական խորհրդի արձանագրություն/a>
2021թ․ 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
տնօրենի մրցույթa>
կառավարման խորհրդի արձանագրություն/a>
կառավարման խորհրդի արձանագրություն/a>
ծնողական խորհրդի արձանագրություն/a>
հանդիպում տնօրենի < պաշտոնի հավակնորդի հետ/a>
2021թ տնօրենի մրցույթa>
2021թ․ 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
Ֆիզկուլտուրայի թափուր հաստիքի համար մրցույթ
2021թ․ 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
2021թ․ 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն
2020թ․ 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
2020թ․ 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
2020թ․ 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն
2020թ․ հաշվետվություն
2019թ․ 2-րդ հաշվետվություն
2019թ․ հաշվետվություն
2018թ․ հաշվետվություն
2018թ․ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
2018թ․ երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն
Հայտարարություն
2017-2018 Ուս․ տարվա աշակերտներ
Սահմանային տեղեր
ԼԻՑԵՆԶԻԱ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Հաշվետվություն 04.2018
Հաշվետվություն
2018 թվականի բյուջե
Երրորդ կիսամյակի հաշվետվություն
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
Հաստիքացուցակ

2017 թվականի նախահաշիվը

Նախահաշիվ 1
Նախահաշիվ 2
Նախահաշիվ 3
Նախահաշիվ 4

 

2017 թվականի հաշվետվություն

Scan 1984.PDF
Scan 1985.PDF
Հաշվետվություն էջ 1
Հաշվետվություն էջ 2
Հաշվետվություն
 

2016 թվականի հաշվետվություն

Scan 1989.PDF
Scan 1988.PDF
Scan 1987.PDF
Scan 1986.PDF